Trại lợn hàng nghìn con đang “bức tử” thắng cảnh hồ Tràng Đen

Nước thải từ trại lợn chảy thẳng ra hồ Tràng Đen. Ảnh: Phúc Đạt
Nước thải từ trại lợn chảy thẳng ra hồ Tràng Đen. Ảnh: Phúc Đạt
Nước thải từ trại lợn chảy thẳng ra hồ Tràng Đen. Ảnh: Phúc Đạt
Lên top