Trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ trong mùa dịch COVID-19

“Quỹ văn nghệ sỹ giúp đồng bào khó khăn vì Dịch bệnh COVID-19” trao quà đến người khó khăn. Ảnh: Hồ Đăng Thanh Ngọc
“Quỹ văn nghệ sỹ giúp đồng bào khó khăn vì Dịch bệnh COVID-19” trao quà đến người khó khăn. Ảnh: Hồ Đăng Thanh Ngọc
“Quỹ văn nghệ sỹ giúp đồng bào khó khăn vì Dịch bệnh COVID-19” trao quà đến người khó khăn. Ảnh: Hồ Đăng Thanh Ngọc
Lên top