Trà Vinh: Nhà máy rác trễ tiến độ trên 24 tháng, vẫn xin gia hạn

Lên top