Trả lại vàng và tiền trong quà bão lũ: Hai nông dân nhận lại niềm vui

Gia đình A Tia sẽ dùng món quà là số tiền 10 triệu đồng vào việc sửa sang lại ngôi nhà 4 bề lộng gió để mùa đông ấm áp hơn. Ảnh: Đức Tứ.
Gia đình A Tia sẽ dùng món quà là số tiền 10 triệu đồng vào việc sửa sang lại ngôi nhà 4 bề lộng gió để mùa đông ấm áp hơn. Ảnh: Đức Tứ.
Gia đình A Tia sẽ dùng món quà là số tiền 10 triệu đồng vào việc sửa sang lại ngôi nhà 4 bề lộng gió để mùa đông ấm áp hơn. Ảnh: Đức Tứ.
Lên top