TP.Tân An nhiều tuyến đường cải tạo, nâng cấp vỉa hè “thân thiện”

Làm mới vỉa hè ở TP.Tân An. Ảnh: K.Q
Làm mới vỉa hè ở TP.Tân An. Ảnh: K.Q
Làm mới vỉa hè ở TP.Tân An. Ảnh: K.Q
Lên top