TP.Lạng Sơn: Bất bình với chính quyền địa phương, dân nhiều năm khiếu kiện vượt cấp

Trận đụng độ giữa gia đình bà Nhịt và nhóm "người lạ" hôm 13.6.2017 khiến gương mặt bà (ngoài cùng bên phải) bị thương tích và chảy máu.
Trận đụng độ giữa gia đình bà Nhịt và nhóm "người lạ" hôm 13.6.2017 khiến gương mặt bà (ngoài cùng bên phải) bị thương tích và chảy máu.
Trận đụng độ giữa gia đình bà Nhịt và nhóm "người lạ" hôm 13.6.2017 khiến gương mặt bà (ngoài cùng bên phải) bị thương tích và chảy máu.