TPHCM: Tờ rơi quảng cáo, tán cây xanh che khuất nhiều bảng tên đường

Lên top