TPHCM tiếp tục phạt nghiêm người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Cán bộ phường nhắc nhở và tặng khẩu trang cho người dân khi quên đeo khẩu trang ở nơi công cộng - ảnh Hữu Huy
Cán bộ phường nhắc nhở và tặng khẩu trang cho người dân khi quên đeo khẩu trang ở nơi công cộng - ảnh Hữu Huy
Cán bộ phường nhắc nhở và tặng khẩu trang cho người dân khi quên đeo khẩu trang ở nơi công cộng - ảnh Hữu Huy
Lên top