TPHCM: Tên đường một đằng, cắm biển một nẻo

Đường số 11 được gắn tên là đường Miếu Nổi. Ảnh: Huyên Nguyễn
Đường số 11 được gắn tên là đường Miếu Nổi. Ảnh: Huyên Nguyễn
Đường số 11 được gắn tên là đường Miếu Nổi. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top