TPHCM tạm ngừng đăng ký xe mới: Xe chưa đăng ký khi lưu thông vẫn bị xử lý

Trong thời gian CSGT tạm ngừng tiếp nhận đăng ký xe, phương tiện chưa đăng ký lưu thông ra đường vẫn bị phạt bình thường. Ảnh: PC08
Trong thời gian CSGT tạm ngừng tiếp nhận đăng ký xe, phương tiện chưa đăng ký lưu thông ra đường vẫn bị phạt bình thường. Ảnh: PC08
Trong thời gian CSGT tạm ngừng tiếp nhận đăng ký xe, phương tiện chưa đăng ký lưu thông ra đường vẫn bị phạt bình thường. Ảnh: PC08
Lên top