TPHCM: Sắp cấm ôtô lưu thông nhiều tuyến đường phục vụ thi công công trình

TPHCM sắp hạn chế lưu thông trên một số tuyến đường để phục vụ các công trình xây dựng thoát nước - ảnh Hữu Huy
TPHCM sắp hạn chế lưu thông trên một số tuyến đường để phục vụ các công trình xây dựng thoát nước - ảnh Hữu Huy
TPHCM sắp hạn chế lưu thông trên một số tuyến đường để phục vụ các công trình xây dựng thoát nước - ảnh Hữu Huy
Lên top