TPHCM: Rào chắn, cấm tất cả xe qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh trong 6 tháng

Cơ quan chức năng chính thức thực hiện đặt rào chắn cấm tất cả xe qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh từ ngày 29.10. Ảnh: Minh Quân
Cơ quan chức năng chính thức thực hiện đặt rào chắn cấm tất cả xe qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh từ ngày 29.10. Ảnh: Minh Quân
Cơ quan chức năng chính thức thực hiện đặt rào chắn cấm tất cả xe qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh từ ngày 29.10. Ảnh: Minh Quân
Lên top