TPHCM: Phản hồi thông tin phản ánh tiêm vaccine COVID-19 qua tin nhắn

Người dân gửi phản ánh về thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 qua Cổng thông tin tiêm chủng COVID-18 sẽ được trả lời bằng tin nhắn. Ảnh: Lâm Anh.
Người dân gửi phản ánh về thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 qua Cổng thông tin tiêm chủng COVID-18 sẽ được trả lời bằng tin nhắn. Ảnh: Lâm Anh.
Người dân gửi phản ánh về thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 qua Cổng thông tin tiêm chủng COVID-18 sẽ được trả lời bằng tin nhắn. Ảnh: Lâm Anh.
Lên top