TPHCM: Nhiều cơ sở thẩm mỹ ngưng hoạt động, trả mặt bằng

Nhiều cơ sở thẩm mỹ ngưng hoạt động, trả mặt bằng. Ảnh: Ngọc Lê
Nhiều cơ sở thẩm mỹ ngưng hoạt động, trả mặt bằng. Ảnh: Ngọc Lê
Nhiều cơ sở thẩm mỹ ngưng hoạt động, trả mặt bằng. Ảnh: Ngọc Lê
Lên top