TPHCM: Người dân ở vùng xanh đã tiêm vaccine mong chờ được "mở cửa" đi chợ

Người dân vùng xanh đã tiêm vaccine đang "ngóng" từng ngày được tự đi chợ. Ảnh: Tú Linh.
Người dân vùng xanh đã tiêm vaccine đang "ngóng" từng ngày được tự đi chợ. Ảnh: Tú Linh.
Người dân vùng xanh đã tiêm vaccine đang "ngóng" từng ngày được tự đi chợ. Ảnh: Tú Linh.
Lên top