TPHCM: Mở cửa trở lại, rạp phim huỷ suất chiếu vì vắng khách

Lên top