TPHCM: Mất nước máy, nhiều người dân phải đi "ăn nhờ, ở đậu"

Lên top