TPHCM: Khách đau họng, sốt... hiệu thuốc vẫn không yêu cầu khai báo y tế

Nhân viên bán thuốc trên đường Nguyễn Thượng Hiền (quận 3, TPHCM) không hề sử dụng khẩu trang y tế, không yêu cầu người mua thuốc liên quan tới đường hô hấp khai báo y tế.
Nhân viên bán thuốc trên đường Nguyễn Thượng Hiền (quận 3, TPHCM) không hề sử dụng khẩu trang y tế, không yêu cầu người mua thuốc liên quan tới đường hô hấp khai báo y tế.
Nhân viên bán thuốc trên đường Nguyễn Thượng Hiền (quận 3, TPHCM) không hề sử dụng khẩu trang y tế, không yêu cầu người mua thuốc liên quan tới đường hô hấp khai báo y tế.
Lên top