TPHCM: Đưa người vô gia cư về bãi giữ xe chỉ là tạm thời để chờ xét nghiệm

Khu vực bãi giữ xe tập trung tạm người vô gia cư được người dân phản ánh. Ảnh: NDCC
Khu vực bãi giữ xe tập trung tạm người vô gia cư được người dân phản ánh. Ảnh: NDCC
Khu vực bãi giữ xe tập trung tạm người vô gia cư được người dân phản ánh. Ảnh: NDCC
Lên top