TPHCM đề xuất giá dịch vụ thoát nước: Người dân lo phí chồng phí?

Nước chảy cuồn cuộn xuống con suối gần đường ray cắt ngang đường Tô Ngọc Vân (Thành phố Thủ Đức).  Ảnh: Minh Quân
Nước chảy cuồn cuộn xuống con suối gần đường ray cắt ngang đường Tô Ngọc Vân (Thành phố Thủ Đức). Ảnh: Minh Quân
Nước chảy cuồn cuộn xuống con suối gần đường ray cắt ngang đường Tô Ngọc Vân (Thành phố Thủ Đức). Ảnh: Minh Quân
Lên top