TPHCM còn hơn 84.000 ôtô kinh doanh vận tải chưa đổi sang biển vàng

Người dân đến đăng ký cấp biển số vàng. Ảnh: Huân Cao
Người dân đến đăng ký cấp biển số vàng. Ảnh: Huân Cao
Người dân đến đăng ký cấp biển số vàng. Ảnh: Huân Cao
Lên top