TPHCM: Cầu Mỹ Thủy 3 giảm kẹt xe cho cảng Cát Lái sắp thông xe

Cầu Mỹ Thủy 3 cơ bản đã hoàn thành, chuẩn bị thông xe trong tháng 2.2021.  Ảnh: G.M
Cầu Mỹ Thủy 3 cơ bản đã hoàn thành, chuẩn bị thông xe trong tháng 2.2021. Ảnh: G.M
Cầu Mỹ Thủy 3 cơ bản đã hoàn thành, chuẩn bị thông xe trong tháng 2.2021. Ảnh: G.M
Lên top