TP. Vinh (Nghệ An): Sửa tiêu chí “lạ” trong tuyển dụng giáo viên

Giáo viên mầm non Nghệ An chặm sóc trẻ. Ảnh: Thái Hòa
Giáo viên mầm non Nghệ An chặm sóc trẻ. Ảnh: Thái Hòa
Giáo viên mầm non Nghệ An chặm sóc trẻ. Ảnh: Thái Hòa
Lên top