TP Hồ Chí Minh đề xuất tăng lương công chức lên 2 lần có hợp lý?

Việc duy trì mức lương cán bộ nhà nước quá thấp sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy như không giữ, thu hút được người tài vào bộ máy hành chính.
Việc duy trì mức lương cán bộ nhà nước quá thấp sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy như không giữ, thu hút được người tài vào bộ máy hành chính.