“Tour 0 đồng” tham quan nhà máy sữa: Lãnh đạo tỉnh Nghệ An lên tiếng

Nội dung quảng cáo bắt mắt tại "nhà máy" sữa New Zealand tại TP. Vinh, nơi tổ chức "tour 0 đồng" dành cho cựu chiến binh. Ảnh: QĐ
Nội dung quảng cáo bắt mắt tại "nhà máy" sữa New Zealand tại TP. Vinh, nơi tổ chức "tour 0 đồng" dành cho cựu chiến binh. Ảnh: QĐ
Nội dung quảng cáo bắt mắt tại "nhà máy" sữa New Zealand tại TP. Vinh, nơi tổ chức "tour 0 đồng" dành cho cựu chiến binh. Ảnh: QĐ
Lên top