Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh đánh người hay “giao đấu”?

Hình ảnh trận "giao đấu" giữa võ sư Nam Anh Kiệt  và Nam Nguyên Khánh -ảnh cắt từ clip.
Hình ảnh trận "giao đấu" giữa võ sư Nam Anh Kiệt và Nam Nguyên Khánh -ảnh cắt từ clip.
Hình ảnh trận "giao đấu" giữa võ sư Nam Anh Kiệt và Nam Nguyên Khánh -ảnh cắt từ clip.
Lên top