Tổn thương người trẻ, ta đang dập tắt mầm thiện giữa đời

Xin đừng làm tổn thương người trẻ, bởi trái tim nhiệt huyết và thiện lương mới giúp họ đủ dũng cảm tiến về tâm dịch. Ảnh: TT
Xin đừng làm tổn thương người trẻ, bởi trái tim nhiệt huyết và thiện lương mới giúp họ đủ dũng cảm tiến về tâm dịch. Ảnh: TT
Xin đừng làm tổn thương người trẻ, bởi trái tim nhiệt huyết và thiện lương mới giúp họ đủ dũng cảm tiến về tâm dịch. Ảnh: TT
Lên top