"Tôi không cần nhà hát 1.500 tỷ, tôi cần giáo dục không còn cảnh 50 em một lớp"

Hiện tại TPHCM đã có nhà hát TP.
Hiện tại TPHCM đã có nhà hát TP.
Hiện tại TPHCM đã có nhà hát TP.
Lên top