Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

THỊ XÃ VĨNH CHÂU, SÓC TRĂNG:

Tòa giải quyết bất nhất, dân bí lối đi

Đường mương dẫn nước cũng bị bít lại Ảnh: PV
Đường mương dẫn nước cũng bị bít lại Ảnh: PV