"Tố" lấn chiếm gầm cầu thang khu tập thể Thành Công:

Tổ trưởng tổ dân phố bị dọa giết, đổ mắm tôm vào nhà

Gầm cầu thang 3 bị lấn chiếm. Ảnh PV
Gầm cầu thang 3 bị lấn chiếm. Ảnh PV