Tổ COVID-19 cộng đồng giúp xây "lá chắn thép" bảo vệ vùng xanh ở Phú Yên

Tổ COVID cộng đồng tại TP Tuy Hòa đến nắm tình hình các gia đình có người trở về từ vùng dịch. Ảnh: Phương Uyên
Tổ COVID cộng đồng tại TP Tuy Hòa đến nắm tình hình các gia đình có người trở về từ vùng dịch. Ảnh: Phương Uyên
Tổ COVID cộng đồng tại TP Tuy Hòa đến nắm tình hình các gia đình có người trở về từ vùng dịch. Ảnh: Phương Uyên
Lên top