Tình yêu và tham vọng: Ghét nhân vật, giận lây diễn viên, có công tâm?

Diễm My 9x của "Tình yêu và tham vọng" bị khán giả phản ứng. Ảnh: Cắt phim
Diễm My 9x của "Tình yêu và tham vọng" bị khán giả phản ứng. Ảnh: Cắt phim
Diễm My 9x của "Tình yêu và tham vọng" bị khán giả phản ứng. Ảnh: Cắt phim
Lên top