Tỉnh Đắk Nông: Người dân quay lưng với các khu tái định cư

Nhiều hộ gia đình chỉ dựng nhà tạm ở khu tái định cư xã Thuận Hà (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) để giữ đất chứ không đến đây định canh, định cư. ẢNH: BẢO LÂM
Nhiều hộ gia đình chỉ dựng nhà tạm ở khu tái định cư xã Thuận Hà (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) để giữ đất chứ không đến đây định canh, định cư. ẢNH: BẢO LÂM
Nhiều hộ gia đình chỉ dựng nhà tạm ở khu tái định cư xã Thuận Hà (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) để giữ đất chứ không đến đây định canh, định cư. ẢNH: BẢO LÂM
Lên top