Tỉnh chưa đồng ý, đã ký hợp đồng đưa cán bộ đi tập huấn nước ngoài

Một điểm tham quan du lịch tại Lào. Ảnh minh họa
Một điểm tham quan du lịch tại Lào. Ảnh minh họa
Một điểm tham quan du lịch tại Lào. Ảnh minh họa
Lên top