Tỉnh chỉ đạo dừng, nhà máy bột cá vẫn tiếp tục hoạt động gây ô nhiễm

Ống khói của Nhà máy sản xuất bột cá Hồng Đức Vượng. Ảnh: Khắc Trà.
Ống khói của Nhà máy sản xuất bột cá Hồng Đức Vượng. Ảnh: Khắc Trà.
Ống khói của Nhà máy sản xuất bột cá Hồng Đức Vượng. Ảnh: Khắc Trà.
Lên top