Tin bạn cho mượn ôtô sử dụng, để rồi bị chiếm đoạt

Ông Lê Văn Chương trình báo vụ việc đến Báo Lao Động. Ảnh: Huân Cao
Ông Lê Văn Chương trình báo vụ việc đến Báo Lao Động. Ảnh: Huân Cao
Ông Lê Văn Chương trình báo vụ việc đến Báo Lao Động. Ảnh: Huân Cao
Lên top