Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lọt mương ở Đồng Nai

Các lực lượng chức năng trong quá trình tìm kiếm người phụ nữ bị lọt mương mất tích. Ảnh: Minh Châu
Các lực lượng chức năng trong quá trình tìm kiếm người phụ nữ bị lọt mương mất tích. Ảnh: Minh Châu
Các lực lượng chức năng trong quá trình tìm kiếm người phụ nữ bị lọt mương mất tích. Ảnh: Minh Châu
Lên top