Tiêu hủy gần 6.000 hũ yến không rõ nguồn gốc ở Bình Định

Gần 6000 hũ yến không gõ nguồn gốc bị tiêu hủy. Ảnh: Cục QLTT Bình Định
Gần 6000 hũ yến không gõ nguồn gốc bị tiêu hủy. Ảnh: Cục QLTT Bình Định
Gần 6000 hũ yến không gõ nguồn gốc bị tiêu hủy. Ảnh: Cục QLTT Bình Định
Lên top