Tiêu hủy đàn chó, chọn phòng chống dịch hay thú cưng?

Đàn chó được vợ chồng anh H chở xe máy từ tỉnh Long An về tỉnh Cà Mau. Khi phát hiện cả hai dương tính, đàn chó được tiêu hủy. Ảnh: từ Clip
Đàn chó được vợ chồng anh H chở xe máy từ tỉnh Long An về tỉnh Cà Mau. Khi phát hiện cả hai dương tính, đàn chó được tiêu hủy. Ảnh: từ Clip
Đàn chó được vợ chồng anh H chở xe máy từ tỉnh Long An về tỉnh Cà Mau. Khi phát hiện cả hai dương tính, đàn chó được tiêu hủy. Ảnh: từ Clip
Lên top