Tiêu chí “lạ” tuyển dụng giáo viên: Sẽ bãi bỏ nếu trái luật

Giáo viên mầm non Nghệ An chặm sóc trẻ. Ảnh: Thái Hòa
Giáo viên mầm non Nghệ An chặm sóc trẻ. Ảnh: Thái Hòa
Giáo viên mầm non Nghệ An chặm sóc trẻ. Ảnh: Thái Hòa
Lên top