Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Tiếp vụ dân chặn bãi rác ở Hải Phòng: Cả huyện ngập trong rác thải

Rác thải ngập các tuyến đường của huyện Thủy Nguyên.Ảnh: TN
Rác thải ngập các tuyến đường của huyện Thủy Nguyên.Ảnh: TN