Tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thế nào sau khi nghỉ việc?

Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc thì đều có thể tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: Hải Nguyễn
Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc thì đều có thể tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: Hải Nguyễn
Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc thì đều có thể tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top