Tiền từ thiện ca sĩ Thủy Tiên trao ở Quảng Trị giảm so với "khoảng" ban đầu

Nữ ca sĩ Thủy Tiên trao tiền hỗ trợ lũ lụt cho người dân ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NV
Nữ ca sĩ Thủy Tiên trao tiền hỗ trợ lũ lụt cho người dân ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NV
Nữ ca sĩ Thủy Tiên trao tiền hỗ trợ lũ lụt cho người dân ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NV
Lên top