Tiền điện tháng 2.2019 có bị tính lũy kế cao?

Ngành điện đảm bảo hoạt động để phục vụ khách hàng. Ảnh: Tiến Hiệp
Ngành điện đảm bảo hoạt động để phục vụ khách hàng. Ảnh: Tiến Hiệp
Ngành điện đảm bảo hoạt động để phục vụ khách hàng. Ảnh: Tiến Hiệp
Lên top