Tiêm vaccine cho học sinh và miễn giảm học phí là quá đúng

Tiêm vaccine cho học sinh để hướng tới môt nền giáo dục an toàn, chống lại dịch COVID-19. Ảnh: HN
Tiêm vaccine cho học sinh để hướng tới môt nền giáo dục an toàn, chống lại dịch COVID-19. Ảnh: HN
Tiêm vaccine cho học sinh để hướng tới môt nền giáo dục an toàn, chống lại dịch COVID-19. Ảnh: HN
Lên top