Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn từ đường dây truyền tải điện 110kV

Ngày 28.12, Sở Công thương tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị bàn biện pháp xử lý những điểm mất an toàn lưới điện đường dây 110kV. Ảnh: NT
Ngày 28.12, Sở Công thương tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị bàn biện pháp xử lý những điểm mất an toàn lưới điện đường dây 110kV. Ảnh: NT
Ngày 28.12, Sở Công thương tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị bàn biện pháp xử lý những điểm mất an toàn lưới điện đường dây 110kV. Ảnh: NT
Lên top