Tiếc nuối khi Hà Nội phá 600m con đường gốm sứ để mở rộng mặt đê

Hà Nội phá 600 mét con đường gốm sứ để mở rộng mặt đê. Ảnh: Tùng Giang
Hà Nội phá 600 mét con đường gốm sứ để mở rộng mặt đê. Ảnh: Tùng Giang
Hà Nội phá 600 mét con đường gốm sứ để mở rộng mặt đê. Ảnh: Tùng Giang
Lên top