Tích hợp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên vào trường sư phạm?

Giáo viên mầm non tại TP Vinh (Nghệ An) chăm sóc trẻ. Ảnh: Quang Đại
Giáo viên mầm non tại TP Vinh (Nghệ An) chăm sóc trẻ. Ảnh: Quang Đại
Giáo viên mầm non tại TP Vinh (Nghệ An) chăm sóc trẻ. Ảnh: Quang Đại
Lên top