Thủy điện nghìn tỉ xả lũ gây thiệt hại, lỗi tại... ông trời!

Sông suối ở huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum khô cạn khi thủy điện tích nước. Ảnh T.T
Sông suối ở huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum khô cạn khi thủy điện tích nước. Ảnh T.T
Sông suối ở huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum khô cạn khi thủy điện tích nước. Ảnh T.T
Lên top