Thủy điện nắn dòng, chặn sông giữa đại hạn, người dân điêu đứng

Nhà máy thủy điện Chư Pông Krông thi công khiến dòng chảy xuống hạ lưu sông Krông Nô hoàn toàn bị thay đổi. Ảnh: H.L
Nhà máy thủy điện Chư Pông Krông thi công khiến dòng chảy xuống hạ lưu sông Krông Nô hoàn toàn bị thay đổi. Ảnh: H.L
Nhà máy thủy điện Chư Pông Krông thi công khiến dòng chảy xuống hạ lưu sông Krông Nô hoàn toàn bị thay đổi. Ảnh: H.L
Lên top